Αισθητήρες Ανίχνευσης

Αισθητήρες ανίχνευσης

Εξοπλίστε τον χώρο σας με ανιχνευτές καπνού, φωτιάς, αερίου, θερμοκρασίας, υγρασίας και πλημμύρας.

Ασύρματη ή ενσύρματη εγκατάσταση.

Δυνατότητα αποστολής σήματος και συμβάντων μέσω κεντρικής μονάδας συναγερμού.