Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοι Χώροι

Ασφαλίστε τον εξωτερικό σας χώρο με περιμετρική κάλυψη αποτελούμενη απο κάμερες και εξωτερικούς ανιχνευτές με δυνατότητα παρακολούθησης. 

Δυνατότητα ρύθμιση ευαισθησίας για την αποφυγή λανθασμένων σημάνσεων από ζώα.exw-kamera

Επαγγελματική εγκατάσταση και τοποθέτηση εναρμονισμένη στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του χώρου σας με διακριτική καλωδίωση. Εναλλακτικά παρέχεται δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με την κεντρική μονάδα.

Παρακολούθηση – Καταγραφή

Παρακολουθείστε τον χώρο σας από τον υπολογιστής σας και από το κινητό σας ή το tablet 

Δυνατότητα παρακολούθησης αλλά και καταγραφής σε μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο, usb stick, sd card κλπ). Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει είτε τοπικά από τον χώρο της εγκατάστασης αλλά και απομακρυσμένα μέσω Internet.

Η εφαρμογή παρακολούθησης είναι συμβατή με υπολογιστή/laptop, με smartphone συσκευή (iPhone, Android) και με tablet.