Δίκτυα – Η/Υ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Hardware

  • Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ, περιφερειακά)
  • Εγκατάσταση οικιακού ή επαγγελματικού δικτύου
  • Επιδιόρθωση Η/Υ και laptop

Softwarepc2new

  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών
  • Καθαρισμός κακόβουλου λογισμικού χωρίς format
  • Βελτιστοποίηση απόδοσης Η/Υ
  • Δημιουργία Ιστοσελίδας
  • Backup/Ανάκτηση Δεδομένων